Friday, 27 November 2020

“เทพไท” ชี้ ศาลฎีกาฯ ยกคำร้องใบส้ม เลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ จุดอ่อนรธน.


“เทพไท” ชี้ ศาลฎีกาฯ ยกคำร้องใบส้ม เลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ จุดอ่อนรธน.

วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 09:53 น.

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง ยกคำร้องใบส้ม เลือกตั้ง ส.ส.เชียงใหม่ ผลพวงจาก รธน. เร่งกำจัดจุดอ่อนโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกรณีที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้ง ยกคำร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้งนั้นว่า กรณีดังกล่าวจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่เกิดขึ้นในการทำงานของทุกฝ่าย ที่เกิดขึ้นจากจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งได้ประกาศใช้มาเป็นเวลาเกือบ3ปี ได้พบจุดบกพร่องมากขึ้นเป็นลำดับ จนต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ขึ้นมา และมีผลการศึกษาพบว่า มีจุดอ่อนและจุดบทพร่องในเกือบทุกมาตรา จึงเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจุดอ่อน หรือจุดบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ทั้งหมด

จากกรณีล่าสุด คดีการให้ใบส้มแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร ของ กกต.นั้น ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ หากเกิดความเสียหายใดๆที่ไปกระทบสิทธิ์ต่อผู้ใด ก็ต้องดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งยากต่อการเยียวยาและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับกรณีคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตน ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ก็มาจากข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่มีความชัดเจน เรื่องคุณสมบัติการพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. และไม่ใช้ผลจากคำพิพากษาศาลฎีกาให้เป็นที่สุด มากำหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมา เพียงแต่ต้องการสร้างภาพให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเท่านั้น พยายามสร้างภาพกีดกันไม่ให้ผู้เคยกระทำความผิดตามกฎหมาย ปปช. หรือกฎหมายเลือกตั้ง เข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในทางปฎิบัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รั่ปชั่นได้แต่ประการใด เป็นได้แค่การโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อหวังผลในการลงประชามติเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางการเมืองไม่รู้จักจบสิ้น ที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันผลักดัน ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ขึ้นมา เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet