Saturday, 16 January 2021

“เทพไท”แนะรบ.ออกระเบียบฉีดวัคซีนโควิดให้ชัด ป้องกันท้องถิ่นนำไปหาเสียง – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“เทพไท”แนะรบ.ออกระเบียบฉีดวัคซีนโควิดให้ชัด ป้องกันท้องถิ่นนำไปหาเสียง

วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 10:56 น.

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เสนอรัฐบาล ออกระเบียบการฉีดวัคซีนโควิดให้ชัดเจน ป้องกัน ผู้บริหาร อปท.นำไปหาเสียงก่อนเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กระแสความตื่นตัวเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เรื่องนี้มีการพูดถึงการผลิตวัคซีน เพื่อฉีดป้องกันเชื่อไวรัสโควืด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก และประเทศไทยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก รัฐบาลเองก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า สามารถจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดบริการให้กับประชาชนฟรีโดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป จนมีกระแสการตื่นตัวกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่ง ได้ออกมาแสดงความพร้อมในการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัคซีน เพื่อฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเอง จึงมีการออกข่าวในเรื่องนี้ค่อนข้างหลากหลาย เป็นการแข่งกันหรือแย่งกัน สร้างกระแสข่าว ซึ่งมีทั้งผู้บริหารคนปัจจุบัน และผู้จะลงสมัครรับเลือกตั้งท้าชิง ต่างก็ออกมาแสดงจุดยืน และความพร้อมในการตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัคซีน จึงทำให้เกิดภาพการแข่งขัน แย่งชิงการจัดซื้อวัคซีน เพื่อให้บริการให้กับประชาชน ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน จะนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของประชาชนที่จะได้รับวัคซีนในพื้นที่ของแต่ละอปท.ด้วย เพราะ อปท.แต่ละแห่งมีศักยภาพด้านงบประมาณที่ไม่เท่ากัน

ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 มีสำคัญต่อประชาชนคนไทยทุกคน รัฐบาลควรจะมีแนวทาง มาตรการ และระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน เช่น องค์กรระดับเทศบาลสามารถจัดซื้อวัคซีนได้หรือไม่ จะใช้งบประมาณส่วนไหนในการจัดซื้อ จะมีวิธีการจัดซื้ออย่างไร รัฐบาลจะอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านใดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หรือการแย่งกันซื้อ ชิงกันสร้างผลงาน สร้างภาพเพื่อหวังผลคะแนนนิยมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง มากกว่าสุขภาพของประชาชน
 

ufabet8888 Ufabet
Ufabet Ufabet