Sunday, 29 November 2020

“เทพไท”ยกเหตุผล 5 ข้อ ห่วงม็อบ วอนทุกฝ่าย ยึดกฏหมาย


“เทพไท”ยกเหตุผล 5 ข้อ ห่วงม็อบ วอนทุกฝ่าย ยึดกฏหมาย

วันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 09:54 น.

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ยกเหตุผล 5 ข้อ ห่วงม็อบ วอนทุกฝ่าย ยึดกฏหมาย ป้องกันความรุนแรงกับผู้ชุมนุม

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาปลดแอกในวันนี้ว่าในฐานะที่เป็นผู้นำนักศึกษามาก่อน และเคยจัดการชุมนุมของนักศึกษาในสถานการณ์การเมืองต่างๆมาหลายครั้ง มีความห่วงใยในการชุมนุม ของนิสิตนักศึกษาในหลายประเด็นคือ

1.การควบคุมกลุ่มผู้เข้าร่วมการชุมนุม หรือการนำม็อบ ซึ่งแกนนำยังขาดประสบการณ์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวในหมู่คนจำนวนมาก

2.การควบคุมผู้ปราศรัยบนเวที ไม่ให้มีการปราศรัยในเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงกับการกระทำผิดกฏหมาย และควรเป็นการปราศรัยที่มีเอกภาพทางด้านความคิด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในข้อเรียกร้องเดียวกัน

3.การควบคุมดูแลผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่ให้เกิดอันตราย ซึ่งการชุมนุมของนักศึกษาจะขาดผู้รักษาความปลอดภัยหรือการ์ดป้องกันเหตุร้ายในการชุมนุมที่เข้มแข็ง

4.การเคลื่อนม็อบ หรือนำกลุ่มผู้ชุมนุมไปยังสถานที่เป้าหมายอื่น จะยากต่อการควบคุม และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ชุมนุมได้ ถ้าการปะทะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้ามาขัดขวางการเคลื่อนม็อบ หรือการกดดันของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งได้ง่าย และอาจจะลุกลามนำไปสู่ความรุนแรง จนเกิดเหตุการณ์การปราบปรามผู้ชุมนุมได้

5.การป้องกันและเฝ้าระวังมือที่สาม ในการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรง หวังผลให้มีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของผู้ชุมนุม เพื่อหวังผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็วขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นข้อห่วงใย และมีความวิตกกังวลสำหรับการเคลื่อนไหวของน้องๆนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่มีความบริสุทธิ์ทางการเมือง แต่อาจจะขาดประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวด้านมวลชนที่เข้มข้นมาก่อน

จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวของกับการชุมนุมในครั้งนี้ ได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ ต้องไม่มีการละเมิด หรือกระทำผิดกฏหมายใดๆ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง อันจะเกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งนี้ได้ 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet