Tuesday, 22 June 2021

"สิระ"เชื่อบิ๊กตู่เข้าใจเรื่องลุงพลลุยบ้านกกกอกต่อ“สิระ”แจงรับเรื่องร้องเรียนของลุงพลทำหน้าที่กมธ.กฎหมายชี้แจงผู้ใหญ่พปชร.แล้ว มั่นใจบิ๊กตู่ไม่ติดใจและไม่คิดน้อยใจลั่นเดินหน้าลุยบ้านกกกอกต่อ

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา