Sunday, 29 November 2020

ศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งคดีทนายความสิทธิฯขอเพิกถอนประกาศฉุกเฉิน 22ต.ค.63 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งคดีทนายความสิทธิฯขอเพิกถอนประกาศฉุกเฉิน 22ต.ค.63

วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 20:57 น.

ศาลแพ่งนัดคำสั่งฟ้องและคำร้อง คดีทนายสิทธิมนุษยชนฯยื่นขอเพิกถอนประกาศฉุกเฉิน 22ต.ค.63 เวลาเก้าโมงเช้า

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน และนักศึกษา ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง ให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้ยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวพร้อมทั้งขอไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้มีการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงห้ามการออกประกาศคำสั่งตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพิ่มเติมอีกในระหว่างการพิจารณาคดี

ทั้งนี้ ศาลแพ่งได้นัดไต่สวนฉุกเฉิน ฯ ห้องพิจารณาคดี 410 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาคำสั่งฟ้องและคำร้องฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคู่ความหรือบุคคลอื่นในการยื่นคำคู่ความและการขอคุ้มครองสิทธิ เห็นควรให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ 22 ต.ค.63 (พรุ่งนี้) เวลา 9.00 น. ณ ศาลแพ่งรัชดา

ที่มา https://www.facebook.com/414368681969602/posts/4517914514948311/?extid=0&d=n 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet