Friday, 27 November 2020

"วิษณุ"รับคำสั่งไม่ฟ้องบอสของอัยการถือเป็นเด็ดขาด“วิษณุ” รับคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอสของอัยการถือเป็นเด็ดขาดเว้นเกิดเหตุ3อย่าง คณะกรรมการชุด”วิชา มหาคุณ”ทำได้แค่สรุปข้อเท็จจริงแต่ไม่มีอำนาจแทรกแซงดุลยพินิจ

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet