Thursday, 3 December 2020

"ม็อบราษฎร"ยุติชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันแล้วหลังยื่นข้อเรียกร้องกลุ่มราษฎรยุติการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันแล้วหลังยื่นข้อเรียกร้องและอ่านแถลงการณ์ ประกาศหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองจะกลับมาชุมนุมอีกแน่

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet