Sunday, 29 November 2020

‘พระปกเกล้า’ชง"ชวน"เคาะแบบคกก.สมานฉันท์ยันไม่ใช่หน่วยงานที่ไปซื้อเวลา‘พระปกเกล้า’ยังไม่เคาะแบบสมานฉันท์เตรียมรวบรวมคกก.ปรองดองในอดีตทั้งไทย-ตปท. เสนอ”ชวน”ตัดสินใจ 2 พ.ย.นี้

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet