Friday, 27 November 2020

"ธนกร"สวน"สุทิน"อย่าวิตกจริตย้ำรัฐบาลป้องกันม็อบชนม็อบเต็มที่“ธนกร”สวน”สุทิน”อย่าวิตกจริตเกินเหตุ ย้ำรัฐบาลป้องกันม็อบชนม็อบเต็มที่ แจง”บิ๊กตู่”ต้องการให้บ้านเมืองสงบ ไม่ต้องการให้ขัดแย้งอีก

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet