Tuesday, 22 June 2021

ทองคำ 11 มิ.ย. ปรับขึ้น200 บาท


ทองคำ 11 มิ.ย. ปรับขึ้น200 บาท

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30 น.

ทองคำเปิดตลาดปรับขึ้น 200 บาท แท่งขาย27,950 รูปพรรณ28,450 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2564 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,850 ขายออกบาทละ 27,950 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,348.64 ขายออกบาทละ 28,450 บาท ทั้งนี้ราคาทองคำปรับขึ้น 200 บาทเมื่อเทียบกับราคาวันที่ 10 มิ.ย.
สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา