Friday, 15 January 2021

"ชัชชาติ"แนะกทม.นำเงินสะสมมาใช้ฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวกรุงทุกคน“ชัชชาติ” แนะกทม.เจียดเงินสะสมปลอดภาระผูกพันกว่า 5หมื่นล้าน มาใช้ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนในพื้นที่กทม.ทุกคน ชี้ใช้เงินเพียง 8,000 ล้านบาท

 

ufabet8888 Ufabet
Ufabet Ufabet