Thursday, 25 February 2021

"จตุพร"ขอรอดูพรก.เงินกู้ฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่“จตุพร” ขอรอดู พรก.เงินกู้ ฟื้นเศรษฐกิจ สะกดความทุกข์ประชาชนได้จริงหรือไม่ และสังคมร่วมกันตรวจสอบ มองตั้งหรือไม่ตั้งกมธ.ตรวจสอบก็มีค่าเท่ากัน

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา