Sunday, 24 January 2021

คลังไม่ทิ้งกันเสนอจ่าย5พัน คนลงทะเบียนไม่ได้ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


คลังไม่ทิ้งกันเสนอจ่าย5พัน คนลงทะเบียนไม่ได้

วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 18:46 น.

คลังเสนอแจกเงิน 5 พัน ให้ 1.7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนไม่ได้ พร้อมสรุปผู้สูงอายุห้ามรับเงินซ้ำซ้อน 3 พัน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. จะมีการประชุมคณะกรรมการมาตรการเยียวยาชุด 10 ปลัดกระทรวง โดยจะเสนอให้ กรรมการพิจารณาแจกเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย เนื่องจากมีปัญหาเลขที่บัตรประชาชนไม่ตรง ซึ่งหากกรรมการอนุมัติ ก็จะต้องมาคัดกรองว่ากลุ่มนี้ ผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงินกี่ราย เพราะไม่ใช่ได้หมดทุกคน เนื่องจากกลุ่มนี้ ยังไม่เคยผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ เงื่อนไข

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นในจำนวน 1.7 ล้านคน มีส่วนผู้ลงทะเบียนทั้งที่เป็นอยู่ในระบบประกันสังคม เป็นข้าราชการ เป็นเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้รับเงินเยียวยาผลกระทบโควิด-19 จากรัฐบาลไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท ส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์ ก็จะได้รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน หรือ 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณา โดยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองอนุมัติใช้เงินกู้พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทปิดไปแล้ว มีคนได้รับสิทธิ์ประมาณ 15.1 ล้านคน แต่ก็ยังมีกลุ่มตกหล่น ทั้ง 1.7 ล้านคน และที่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชี ก็ขอให้รีบมาแจ้งกับธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะได้จ่ายเงิน โดยจะพิจารณาว่า ถ้าไม่แจ้งภายใน มิ.ย. อาจจะต้องตัดสิทธิ์ส่วนนี้ไปเลย เพราะโครงการนี้ให้มีการจ่ายเงินตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. เท่านั้น

นอกจากนี้ ในการประชุม จะมีการหารือถึงแนวทางการเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาจากมาตรการรัฐเลย ซึ่งมีอยู่กว่า 2.4 ล้านคน ว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร

นายลวรณ กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้หารือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถึงแนวทางการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน และ กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งได้สรุปในหลักการแล้วว่า หากคนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทไปแล้ว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนอีก เพราะในหลักการต้องช่วย 1 คน 1 สิทธิ์ เท่านั้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มารับเงิน 5,000 บาทแล้ว จำนวนมาก โดยหลักการนี้ ให้ใช้กับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วย ก็จะไม่ได้รับเงิน 1,000 บาท ด้วย 

ufabet8888 Ufabet
Ufabet Ufabet