Thursday, 24 September 2020

14อาจารย์สอนกม.จุฬาฯค้านผู้บริหารขวางนักศึกษาชุมนุม – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


14อาจารย์สอนกม.จุฬาฯค้านผู้บริหารขวางนักศึกษาชุมนุม

วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 16:22 น.

“มหาวิทยาลัยควรเป็นพื้นที่เสรี สนับสนุนการแสดงความคิดและการถกแถลง” 14อาจารย์สอนกม.จุฬาฯออกแถลงการณ์คัดค้านผู้บริหารไม่อนุญาตนักศึกษาจัดการชุมนุม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563คณาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย คณะนิดิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 14 คน ได้ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์ คัดค้านผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้นิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้