Thursday, 24 September 2020

ทำเนียบฯซ้อมแผนรับมือม็อบ เผยยังไม่มีสัญญาณความรุนแรง – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ทำเนียบฯซ้อมแผนรับมือม็อบ เผยยังไม่มีสัญญาณความรุนแรง

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:08 น.

ทำเนียบรัฐบาลประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องซักซ้อมแผนรับมือม็อบเคลื่อนขบวนมาวันที่ 20 ก.ย. 63 ระบุยังไม่มีสิ่งบ่งบอกความรุนแรง

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ เพื่อซักซ้อมแผนรับมือการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตรและการชุมนุมในวันที่ 19-20 ก.ย. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจสันติบาล โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

โดย พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการสันติบาล 3 กล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย และให้ผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยกัน เพื่อจะได้รู้บทบาทหน้าที่ แต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียด เพราะถือว่ายังอยู่ในชั้นความลับ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่มีสิ่งบ่งบอกว่าจะเกิดความรุนแรง จึงยังไม่มีอะไรน่าห่วงใย เราทำเพียงแค่คาดการณ์และเตรียมการไว้